OceaniŽ is de collectieve naam voor een groot aantal eilanden in de Grote of Stille Oceaan. Meestal wordt de regio etnologisch in drie grote eilandgroepen ingedeeld:

    • PolynesiŽ
    • MelanesiŽ
    • MicronesiŽ

In een ruimer perspectief worden hier ook Nieuw-Zeeland, Papoe-Nieuw-Guinea en AustraliŽ bij gerekend. Men spreekt dan van het continent OceaniŽ, wat door anderen als foutief beschouwd wordt aangezien zij enkel het continent AustraliŽ aanvaarden.

De moeilijkheid ligt hem in de definitie. Men kan stellen dat OceaniŽ een afzonderlijk werelddeel is, hoewel heel duidelijk geen continent.

                                     

Er is ook sprake van twee eilanden waarvan niet vaststaat of ze wel bestaan. Dit zijn Maria Theresa en Ernest-Legouvť rond 35įZB 150įWL. Deze eilanden zouden respectievelijk zijn gezien in 1843 en 1902, maar zijn nooit gevonden.

OceaniŽ wordt onderscheid in continentale, vulkanische en koraaleilanden. De eerste hebben deel uitgemaakt van het vasteland. Nieuw-Guinea bijvoorbeeld is zelfs nog een jong eiland, daar het in de ijstijd met AustraliŽ was verbonden. Nieuw-Zeeland is oud-continentaal. Andere eilanden bestaan uit de top van een onderzeese vulkaan of berg, terwijl de oppervlakte van de koraaleilanden gevormd wordt door het kalkskelet van miljoenen koraaldiertjes. Deze zijn meestal "gebouwd" op een verheffing van de zeebodem die zelf beneden de oppervlakte ligt.